3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, KULLANICI’nın, SERASU’ya ait …….web sitesinden elektronik ortamda, …………… nolu telefondan sipariş verdiği ya da su arıtma sisteminin kurulacağı evde yapılan aynen satış yahut abonelik, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. KULLANICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. …………………. sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, KULLANICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

Teslimi talep edilen adres:

Teslimin yapılacağı kişi yada kurumlar:

internetten alışverişlerde kargo ile gönderim yapılacaksa-MADDE 5,6,7-MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları KULLANICI’ya aittir. SERASU, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SERASU’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SERASU’nun hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SERASU, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SERASU mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

KULLANICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, KULLANICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra KULLANICI’ya ait kredi kartının KULLANICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SERASU’ya ödememesi halinde, KULLANICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SERASU’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri KULLANICI’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SERASU, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, KULLANICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SERASU sorumlu tutulamaz. SERASU, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SERASU, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan KULLANICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SERASU mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan KULLANICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SERASU’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SERASU tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli …………… adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

{_Siparis_Urun_Listesi_}

……….

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı 1.500,00TL. dir.

Mal ve hizmetin 24 ay taksitli fiyatı aylık 79,00TL. dir.

MADDE 12 – ÖDEME PLANI

KULLANICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, KULLANICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile KULLANICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. KULLANICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.    BANKADAN DİREK ÇEKİM YAPIP BANKA TAKSİDİ İLE ÖDEYECEKSE BU MADDE KULLANILACAK.

Kullanıcı taksitli ödeme yöntemini seçtiği taktirde 24 ay taahhütlü ürün bedelini ödemeyi kabul ve beyan eder. Kullanıcı Kredi Kartı Tanımlaması ile 24 ay taksitli taahhütlü ürün alımı yaptığı taktirde kredi kartı bilgilerini ilgili ……………. İnternet sayfasından sisteme kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yapılan kredi kartından Serasu’nun aylık bedel çekimini yapamaması durumunda kullanıcı temerrüte düşmüş olup, kalan tüm taksit bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

KULLANICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SERASU’ya ……………….. mail hesabına yazılı bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya KULLANICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli KULLANICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, KULLANICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli KULLANICI tarafından karşılanır.

MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
MADDE 12 İLK PARAGRAF UYGULANACAKSA…
KULLANICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini KULLANICI’dan talep edebilir ve her koşulda KULLANICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SERASU’nun oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

UYGULANMAYACAKSA….

Kayıt yapılan kredi kartından Serasu’nun aylık bedel çekimini yapamaması durumunda kullanıcı temerrüte düşmüş olup, kalan tüm taksit bedelleri toplamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 16-GARANTİ SÜRESİ

Ürün garanti süresi ….. yıldır. Garanti süresi içerisinde cihazın …… süre ile bakımının yapılması gerekmektedir. Gerekli sürede cihaz bakımı yapılmadığı taktirde serasu garantisi bulunmamaktadır. Kullanıcının talebi doğrultusunda cihaz bakımı serasu tarafından yapılacaktır. Serasu tarafından yapılmayan cihaz bakımlarının ispati bakım faturası ile sağlanmakta olup ispat yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

MADDE 17 – YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, ilan edilen değere kadar ADANA Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ADANA Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.